Tuoteuutuudet

Desco on julkaissut uuden mittarin kehon jännitteen mittaamiseen kävelytestin aikana.

Kevyt ja helposti mukana kulkeva mittari on paristokäyttöinen. Mittaustulosten taltiointi tapahtuu mittarin sisäiseen muistiin, johon voidaan tallentaa maksimissaan 10 erillistä graafista mittauskäyrää. Muistin koko on yhteensä 150 sekuntia.

Graafiset tallenteet ovat siirrettävissä tietokoneelle mittarin USB-portin kautta ilmaisen ohjelman avulla. Mittauskäyrien yhteydessä tallentuu kellonaika, päivämäärä sekä ympäristön lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus. Mittauskäyrät ovat luettavissa myös mittarin omalta näytöltä.

Henkilön kehon jännitteen mittaus

Elektroniikkateollisuuden ESD-standardi IEC 61340-5-1:n mukaisesti henkilön kehon maadoituksen toiminta jalkineiden ja lattian kautta maahan tulee todentaa mittaamalla kehon jännite kävelytestissä.

Mittausmenetelmä ja siihen soveltuvien mittalaitteiden vaatimukset on määritelty standardissa IEC 61340-4-5. Kehon jännitepotentiaali mitataan yhden minuutin kävelytestissä, jonka aikana viiden korkeimman/matalimman jännitepiikin keskiarvo saa olla korkeintaan ±100 V DC.

Kysy lisää ESD-mittalaitteista:
Kimmo Saarelainen, puh. 019 87 111.

Tuotteet

 Perel Oy maksutavat