Kehon jännitemittaus kävelytestissä

HENKILÖN KEHON JÄNNITTEEN MITTAUS

Elektroniikkateollisuuden standardissa IEC 61340-5-1 määritellään, että henkilön kehon maadoituksen toiminta jalkineiden ja lattian kautta maahan tulee todentaa mittaamalla kehon jännite kävelytestissä.

Mittausmenetelmä ja siihen soveltuvien mittalaitteiden vaatimukset on määritelty standardissa IEC 61340-4-5. Kehon jännitepotentiaali mitataan 1 min kävelytestissä, jonka aikana viiden korkeimman jännitepiikin keskiarvo saa olla korkeintaan ±100 V DC.


Oheisia jännitemittareita voidaan käyttää tähän mittaukseen.

Yhteyshenkilö Kimmo Saarelainen, puh. 019 8711 417, kimmo.saarelainen (at) perel.fi

Tuotteet

Perel Oy maksutavat