Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ ja 24§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Perel Group Oy
Y-tunnus 0202850-9

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Perel Group Oy
Torpankatu 28,
05830 HYVINKÄÄ
puh. 019-87111
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Rantala
Perel Group Oy
Torpankatu 28,
05830 HYVINKÄÄ
puh. 019-87111
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisterin nimi

Perel Group Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• asiakassuhteen hoitaminen
• palvelun toteuttaminen
• asiakastapahtumien varmentaminen
• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, tilastointi ja analysointi
• markkinointi ja mainonta
• muut vastaavat käyttötarkoitukset
Asiakastietoja voidaan käyttää myös asiakastyytyväisyys- tai markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme järjestelmiimme

• lakisääteisiä tilastoja asiakkaistamme, myynneistä ja tuotteista
• kontaktihenkilön nimiä, toimenkuvia, yhteystietoja, kuten osoitteita, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, fax-numeroita
• kaupankäyntiin liittyvää viestintää ja liikesuhteeseen liittyvää tietoa
• tietoja asiakkaan organisaatiosta, tarjouksia, tuotekiinnostuksen kohteita, projektien aikatauluja, toteutettuja projekteja, projekteihin liittyvää dokumentaatiota
• markkinointiluvat- ja kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
• palvelun käytöstä kerätyt tiedot, esimerkiksi laitteeseen liittyvät tiedot, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja verkkopalvelun evästeet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaalta itseltään verkkopalvelusta, puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerättävät tiedot.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää kolmansien osapuolten osoitetietojärjestelmistä, luottotietorekisteristä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta tai julkisista medioista.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin järjestelmiin mm. markkinointitarkoituksissa, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Emme myy rekisteritietoja kolmansille osapuolille.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä Perel Group -konsernin palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Jari Rantala
Perel Group Oy
Torpankatu 28, 05830 HYVINKÄÄ
p. 019-8711510
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot.

Oikeus tietojen oikaisuun

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Oikeus tietojen poistoon

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistoon.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tiedon käsittelyä.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Perel group kollaasi